Demagog.sk

Sliby Miloše Zemana

Speciální výstup Demagog.cz sledující průběžné plnění předvolebních slibů prezidenta ZemanaPři příležitosti druhého výročí inaugurace hlavy státu připravil projekt Demagog.cz speciální výstup, který je značně odlišný od obvyklé činnosti projektu. Jde o tzv. Promises Tracking - česky řečeno - kontrola toho, jak daný politik/vláda/kdokoli plní předvolební sliby. Tuto kontrolu jsme vztáhli právě na prvního přímo zvoleného prezidenta. V probíhajícím funkčním období předvolební závazky hlavy státu průběžně nadále sledujeme a aktualizujeme jejich plnění.

Tento druh výstupu se v ČR dá na jednotlivé koaliční strany aplikovat celkem problematicky, a to z důvodu koaličního vládnutí. Přímo zvolený prezident je naopak poměrně ideální − jeho sliby jsou pouze jeho, nikdo jej nenutil je vyslovovat, jejich plnění je pouze a jen na něm. Prezident zvolený první přímou volbou má také značnou legitimitu, se kterou vstupuje do řady vnitropolitických událostí a nastoluje tak často také agendu pro veřejnou diskuzi.

Celkově jsme analyzovali 42 předvolebních slibů vybraných z 28 televizních, rozhlasových diskuzí a rozhovorů v ostatních médiích. Prezidentovy sliby jsou hodnoceny v pěti kategoriích jako splněné, porušené, nesplnitelné, průběžně plněné a nerealizované (podrobněji k metodice). Jsou také rozděleny do 3 tematických kategorií jako sliby personální, týkající se ústavních kompetencírůzné. Plnění slibů budeme do konce funkčního období prezidenta sledovat a průběžně aktualizovat a doplňovat.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu nebo doplnění dalších slibů, které bychom mohli sledovat. Pište nám na tvrdon.jan@demagog.cz.

Poslední aktualizace výstupu: 9. března 2017

 

Statistiky

15   13   3   7   4  

Splněný slib     Porušený slib     Nesplnitelný slib     Průběžně plněný slib     Nerealizovaný slib

Personální sliby

HRADNÍ PERSONÁLIE

„Daniela PÍSAŘOVICOVÁ: Platí stále, že si s sebou na Hrad vezmete jenom tajemníka a řidiče? Miloš ZEMAN: Samozřejmě.“

PORADCI

„Na Hradě v případě mého zvolení nebudu mít žádné poradce, protože se domnívám, že v souladu s ústavou by poradci prezidenta měli být ministři, které si zve na tyto porady jako odborníky v dané oblasti.“

PREZIDENTSKÁ OCHRANKA

„A platí také, že vyhodím v případě svého zvolení ochranku, protože není možné, aby atentátník si zakouřil cigaretu, poskytl dva rozhovory a potom ho zatkla ne ochranka, ale státní policie.“

ŠLOUF A ZBYTEK

„Miroslav Šlouf a Zdeněk Zbytek jsou lidé, které si na Hrad nikdy s sebou nevezmu.“

TLAK NA MINISTERSKÉ ODBORNÍKY

„Takhle, já v každém případě, v případě svého zvolení budu s vládou komunikovat a budu jí říkat jemná poselství typu "pane premiére, váš ministr zemědělství nerozezná žito od pšenice, váš ministr průmyslu je původní profesí anesteziolog, takže po něm už může přijít jenom patolog," a tak dál a tak dál. A budu se snažit, budu se snažit nabádat premiéra, aby své ministry ať už pravicové nebo v jeho případě tedy pravicové, jinak levicové, vybíral i podle odbornosti a podle znalosti rezortů. No a protože podle ústavy má prezident právo komunikovat s premiérem, zvát si ho na Hrad, jak doporučuje pan Schwarzenberg a nebo docházet do Strakovy akademie, což je v podstatě totéž, tak této komunikace bych v tomto smyslu využil.“

JAKL A HÁJEK

„V případě svého zvolení prezidentem bych se rozloučil s pány Jaklem a Hájkem, protože to nejsou úředníci, jsou to politici.“

BANKOVNÍ RADA ČNB - PESTROST SKRZ JMENOVÁNÍ

„Radil bych se s celou řadou ekonomů a finančníků, protože nejsem všeználek. Na druhé straně a teď nebudu pomlouvat, teď budu citovat minulou diskusi, kde to prohlásil pan ministr Schwarzenberg bych se opravdu, ale opravdu neradil s Miroslavem Kalouskem. Ale na druhé straně a v tom se naopak shodujeme bankovní rada je sedmičlenná, takže pane ministře, těžko tam můžete namíchat deset ekonomických škol. Pro vytvoření konkurenčního prostředí stačí dvě – jednu keynesiánskou a jednu dejme tomu friedmanovskou, když to budu personifikovat. A tím, že se vytvoří konkurenční prostředí bude bankovní rada dostatečně pestrá.“

ŠVEJNAR DO ČNB

„V případě svého zvolení bych jedním z členů bankovní rady jmenoval profesora Jana Švejnara.“

RYCHETSKÝ V ČELE ÚS

„Pokud toto platí (možnost opětovně jmenovat soudce Ústavního soudu), tak bych to s velkým potěšením udělal (jmenoval by znovu P. Rychetského).“

Ústavní kompetence

SOUDCI ÚSTAVNÍHO SOUDU

„Tak vzhledem k tomu, že sám nejsem právní odborník a nepatřím k těm, kdo si myslí, že rozumí všemu, tak bych se především poradil s dnešním předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským (při nominaci soudců Ústavního soudu). A kromě toho bych také usiloval o předjednání této nominace v Senátu.“

SOUDCI ÚSTAVNÍHO SOUDU II.

„Václav MORAVEC: Je pro vás představitelné, aby se čekalo na obsazení místa v Ústavním soudu třeba půl roku? Miloš ZEMAN: Zcela určitě ne. Myslím si, že každý prezident, ať už jím bude zvolen kdokoliv, by měl mít v zásobníku více kandidátů. A když mu neprojde jeden, měl by navrhnout druhého.“

VETO

„No já si především myslím, že prezidentské veto je poslední zoufalý akt, kterému má předcházet úsilí prezidenta o to, aby svoje případné připomínky k nějakým zákonům prosadil při jednání ve vládě a v parlamentě. A teprve tehdy, když to nedokáže, může uvažovat o vetu. Já bych dával přednost preventivním akcím, než abych vetoval zákony přijaté Parlamentem.“

AMNESTIE

„Tak zaprvé, já bych nevyhlašoval žádnou amnestii.“

VETO ŠKOLNÉHO

„Zadruhé, rozhodně ne školné, ať už se mu říká školné, nebo dnes módně zápisné. To bych zcela určitě vetoval, protože to prostě diskriminuje i talentované děti ze sociálně slabších rodin.“

VYZNAMENÁNÍ MAŠÍNŮ

„Jakub ŽELEZNÝ: Udělil byste státní vyznámenání členům skupiny bratří Mašínů? Miloš ZEMAN: Ne.“

"VELVYSLANCI"

„Václav MORAVEC: Vy byste nějak měnili tento zvyk (jmenování vedoucích zastupitelských misí), nebo toho, koho by vám premiér, respektive ministerstvo zahraničí předložilo, tak byste ho automaticky jmenovali? Miloš ZEMAN: V zásadě bych to neměnil, protože, uvědomte si, že velvyslance navrhuje vládě ministr zahraničí, vláda je navrhuje prezidentovi.“

KOSOVO – VELVYSLANCI

„M. VESELOVSKÝ: Měl byste jako hlava státu problém s některými kroky české vlády? Teď se dívejme zpátky, ty kroky, které na mezinárodním poli, v mezinárodní politice česká vláda udělala? Měl byste s některými těmi kroky problém, že byste se k nim prostě nemohl přihlásit? Miloš ZEMAN: Velký problém mám s uznáním nezávislosti Kosova a to jsem taky několik let veřejně říkal a říkal jsem to i ministru Karlu Schwarzenbergovi. Víte, prezident tady má jednu možnost a i když často nesouhlasím s Václavem Klausem, tak tady bych s ním souhlasil. Za prvé, odmítnout jmenovat velvyslance v Kosovu, což se stalo, a odmítnout přijmout velvyslance Kosova v Praze, což se také stalo. Prostě jsou státy, a já teď uvádím tento konkrétní případ, které by Česká republika, pokud chce zůstat demokratickým státem, principiálně uznávat neměla.“

NÁVŠTĚVY VLÁDY/KOMOR PARLAMENTU

„Od Václava Havla i Václava Klause bych se v případě zvolení lišil tím, že bych v souladu s ústavou pravidelně navštěvoval jak zasedání vlády, tak promlouval před oběma komorami Parlamentu.“

VETO PROTIKUŘÁCKÉHO ZÁKONA

„Moderátor: Jaký máte, je to otázka na oba dva, jaký máte jako vášniví kuřáci názor na návrh ministra zdravotnictví, který se týká zákazu kouření ve všech restauracích a na veřejných místech? A zda byste jako prezident tento zákon vetovali? A může začít Karel Schwarzenberg. Karel SCHWARZENBERG: Přiznávám, že by mi ten zákon velice vadil, poněvadž si opravdu u piva strašně rád zapálím moji dýmku. To vůbec nepopírám. Ale nevetoval bych ho, poněvadž opravdu považuji prezidentské veto za nástroj, který by se měl používat jenom ve velmi vážných případech. Moderátor: Miloš Zeman. Miloš ZEMAN: V tomto případě naprosto souhlasím. Jenom bych při projednávání tohoto zákona nesměle namítl, že tam, kde restaurace má dvě oddělené místnosti, nic nebrání tomu, aby jedna byla kuřácká a druhá byla nekuřácká. Ale uznávám, že obtěžovat nekuřáky kouřem v hospůdkách, které mají jedinou místnost, není zrovna nejlepší.“

KRAJŠTÍ SOUDCI

„Jediný způsob, jak se vyhnout (…) podezření z klientelismu, je právě respektování výběrových řízení (ke jmenování krajských soudců).“

PŘÍPADNÁ ABDIKACE

„Patrně bych abdikoval, v souladu se zákonem, pokud by mně Parlament vyslovil nedůvěru. Představa, že bych se mohl dopustit velezrady či vlastizrady, je pro mě absurdní, v reálném životě si to neumím představit.“

UDĚLOVÁNÍ MILOSTÍ

„Neuděloval bych je nikomu s výjimkou případů, kdy někdo umírá na smrtelnou nemoc a chce posledních pár týdnů života strávit v domácím prostředí, pokud nějaké má. V takovém případě bych milost udělil na základě lékařského doporučení. Avšak s výjimkou případů velmi závažných trestných činů, jako je třeba vražda.“

Různé sliby

PRVNÍ ZAHRANIČNÍ CESTA

„Zahr. cesta: No tak první je naprosto automatická. To znamená Slovensko.”

NÁKLADY NA KAMPAŇ

„Na mou prezidentskou kampaň, bude-li nějaká, bude zapotřebí dvou až tří milionů korun. Doufám, že to bez jakýchkoli větších potíží seženeme od drobných dárců na základě principu, jenž zvolil i Barack Obama. Tedy malé dary od vyššího počtu sponzorů.“

KAUZA KAJÍNEK

„Tak kdyby mě někdo požádal, abych se s tímto spisem (Kajínek) seznámil a byly to případně i důvěryhodné osobnosti a vím, že takové pana Kajínka podporují, no, tak bych určitě část svého času, ono by to bylo několik hodin, ne více, jistě tomuto případu věnoval.“

VEŘEJNÁ KRITIKA VLÁDY

„Zaprvé bych nikdy nevystupoval veřejně proti vládě.“

VLAJKA EU NA HRADĚ

„Jakub ŽELEZNÝ: Dal byste na Hradě, kdybyste byl prezident, vyvěsit unijní vlajku, tedy vlajku Evropské unie? Miloš ZEMAN: Ano, zcela určitě.“

2. PILÍŘ

„Kdyby tento návrh byl předložen a schválen, tak bych s potěšením ten zákon podepsal (zrušení druhého pilíře důchodového pojištění), protože na rozdíl od p. Sobotky jsem dlouhodobým odpůrcem 2. pilíře.“

PROKÁZÁNÍ PŮVODU MAJETKU

„Jiří STRACHOTA: Prosím, jmenujte jeden čin, z kategorie nejdůležitějších, který byste uskutečnili v případě svého zvolení. Miloš ZEMAN: Je to zákon o prokázání původu příjmů a majetku včetně možnosti zabavení nelegálně získaného majetku. Je to zákon, který jsem prosazoval už v Poslanecké sněmovně, která ho třikrát odmítla, ale budu ho prosazovat počtvrté, popáté i pošesté.“

PREZIDENTSKÝ FOND

„Veřejně jsem se zavázal, že v případě svého zvolení budu třicet procent svého platu odvádět na tzv. prezidentský fond, z něhož má být financováno splácení státního dluhu.“

ZMĚNA VOLEBNÍHO ZÁKONA

„Budu se přimlouvat za změnu volebního zákona (po vzoru komunálních voleb) – podle něj by se daly volit osobnosti napříč kandidátkami.“

SPOTŘEBNÍ DAŇ NA CIGARETY

„Ale ono je také dobré vědět, pane redaktore, že existují daně, kterým se říká daně spotřební, mezi jinými i tabáková daň. A s krvácejícím srdcem bych se tomu nebránil, tedy zvýšení spotřební daně na cigarety, na předpokladu, že by výnos z této daně byl určen pro zdravotnictví. A to nikoliv pouze pro léčení rakoviny plic nás kuřáků, ale pro zdravotnictví obecně.“

AUTA ČESKÉ VÝROBY

„No, tak já bych se tak nechoval, což jsem právě dokázal oněmi činy a nikoli jenom slovy (v návaznosti na Klausovo tvrzení, že bude jako prezident jezdit českými vozy, ač pak přesedlal na auta zahraniční výroby).“

PŘIJÍMÁNÍ KRITIKY

„Kritizuji své oponenty, jestliže se prokáže, že jsou nedostatečně informováni, a když mně oni prokáží totéž, tak pokorně sklopím uši.“

KRITIKA PROTIKANDIDÁTŮ

„Já jsem se zavázal, že nebudu v prezidentské kampani kritizovat žádného protikandidáta.“

NOVOROČNÍ PROJEV

„Prezident by měl v novoročním projevu říci: Tento konkrétní člověk se zasloužil o to, že lidé mají práci, nebo o to, že vytvořil vynikající výkon v oblasti umění, sportu nebo čehokoli jiného. Prezident, a to je poslední věta, by měl říkat dvě základní věty. Těm, kdo pro tuto společnost opravdu pracují, by měl říkat, nenechte se otrávit. A těm, kdo na téhle společnosti jenom parazitují, by měl říkat, neotravujte.“

NÁVŠTĚVA KUBY A KLDR

„Já bych nejel do Severní Koreje nebo na Kubu (takže bych nemohl o tamním vládci říct, že je diktátor).“

ZEMAN VS. NEČASOVA VLÁDA

„VM: Vy jste, Miloši Zemane, označil v případě zvolení Karla Schwarzenberga prezidentem Nečasovu vládu jako stabilizovanou z Pražského hradu. Logicky v kontrapunktu, byla by tedy destabilizována Milošem Zemanem? Miloš ZEMAN: "Je-li Nečasova vláda pravicová a je-li případný budoucí prezident levicový, pak bych nepoužil výraz destabilizovat, ale minimálně kritizovat Nečasovu vládu za chyby, které dělá."“

NÁVŠTĚVY KRAJŮ

„Navštívím jednotlivé kraje České republiky, kde bych se rád setkal s vynikajícími osobnostmi v těchto krajích bez ohledu na to, zda v těchto volbách volili mého protikandidáta nebo mě."“

PROTIKORUPČNÍ SPECIÁL

„V každém případě bych se radil s experty a ptal se jich, kdo z nich měl v boji proti korupci reálné úspěchy a kdo naopak o boji proti korupci jenom žvaní (ke jmenování šéfa protikorupčního speciálu státního zastupitelství, pozn. Demagog)."“

VLÁDA S KSČM

„Jakub ŽELEZNÝ: Jmenoval byste, pane Zemane, vládu se zastoupením komunistické strany? Miloš ZEMAN: Ano, za předpokladu výsledku svobodných voleb, které by tomu odpovídalo."“

STÁTNÍ ROZPOČET

„V případě, že by byla konjunktura, bych podpořil zákon o přebytkovém státním rozpočtu. V případě, že by byla krize, bych podpořil zákon o deficitním státním rozpočtu, pokud by se tento deficit vynaložil na investice, a nikoliv na spotřebu. "

Inspirace a metodika analýzy
Inspirace:

Zahraniční inspirace vychází jednak z USA (Politifact), tak z Austrálie (ABC News) a např. také z Egypta (Morsi Meter).

Metodika analýzy:

 1. Jaké sliby budeme ověřovat?

  Všechny sliby prezidentského kandidáta Zemana v rámci celoplošných televizních (ČT, TV NOVA, TV PRIMA) a rozhlasových (ČRO) diskuzích, debata kandidátů v MF DNES/Idnes.cz a rozhovory Zemana pro tištěné noviny a online servery.

  Nejde o vyčerpávající výčet předvolebních vystoupení, nicméně prostřednictvím těchto kanálů Miloš Zeman oslovoval nejširší část české veřejnosti v době předvolební kampaně 2012–2013. Existuje řada dalších mítinků, veřejných diskuzí se studenty, rozhovorů pro regionální tisk či pro menší televize. Ty jsou však svým potenciálním dosahem značně limitovány, a proto nebyly do výběru zahrnuty .

  Vybrané diskuze a rozhovory jsou kompletně i s příslušným zdrojem uvedeny v sekci příloha.

 2. Poznámky k metodice:
  • Kontrolou prochází každý slib prezidentského kandidáta Zemana (co udělám po zvolení/jak se budu chovat/co prosadím/co budu blokovat/etc.). Demagog.cz vybírá kompletně všechny sliby z uvedených zdrojů, nijak je neselektuje.
  • Demagog.cz vybírá pouze sliby postavené na faktech, jako je standardní podle metodiky projektu.
  • Každý konkrétní slib prezidentského kandidáta Zemana je ověřován pouze jednou (z logiky kampaně se řada slibů opakuje).
  • Je nutné mít na paměti, že hodnocení kandidátských slibů je proces, který končí až s posledním dnem prezidentova mandátu, nikoliv tedy setrvalý stav; během tohoto procesu se mohou hodnotící kategorie prezidentových slibů proměňovat v závislosti na jeho krocích.
  • Ke každému slibu, který Demagog.cz nalezne, je pro kontrolu přiřazen zdroj (tv/rozhlasová diskuze, novinový rozhovor, atd.).
 3. Hodnotící kategorie jednotlivých slibů (příklady jsou ilustrativní):
  1. Splněný slib

   Závazek prezidentského kandidáta, který již stihl splnit v takovém znění, časovém horizontu i rozsahu, jaký slíbil.

   Příklad:
   Miloš Zeman v kampani: Má první zahraniční cesta povede na Slovensko.
   Realita: První zahraniční cesta prezidenta Miloše Zemana vedla na Slovensko.

  2. Porušený slib

   Jde o závazek, který zvolený prezident porušil nebo o slib, který byl dodržen, ale v jiné podobě, časovém horizontu nebo rozsahu, jaký prezident slíbil.

   Příklad:
   Miloš Zeman v kampani: Má první zahraniční cesta povede na Slovensko.
   Realita: První zahraniční cesta prezidenta Miloše Zemana vedla do Rakouska.

  3. Průběžně plněný slib

   Jde o závazek, který zvolený prezident plní průběžně. To znamená, že aktivně podniká nebo podnikal kroky, které vedou k naplnění slibu v předpokládané podobě, rozsahu a/nebo při dodržení daného termínu nebo naopak nepodniká žádné kroky, které by vedly k porušení daného slibu. Tento slib může být v závislosti na dalších krocích hodnocen na konci funkčního období jako splněný či porušený.

   Příklad:
   Miloš Zeman v kampani: Jako prezident nevyhlásím amnestii.
   Realita: 25.8.2015 Miloš Zeman nevyhlásil amnestii.

   Zda prezident v dalších 3 letech svého mandátu vyhlásí amnestii, nevíme, nicméně prozatím ji nevyhlásil a jde tudíž o průběžně plněný slib.

  4. Nesplnitelný slib

   Jde o závazek v kampani, u kterého je zřejmé, že jej prezident vzhledem např. ke svým ústavním pravomocem či realitě obecně nemohl splnit již v době, kdy takový závazek vyřkl.

   Příklad:
   Miloš Zeman v kampani: Jako prezident snížím daně z příjmu fyzických osob.
   Realita: Tato věc je v kompetenci Parlamentu České republiky.

  5. Nerealizovaný slib

   Jde o slib, na kterém dosud prezident nezačal pracovat, tj. nepodnikl žádné kroky vedoucí k jeho naplnění, případně je nutné pro zhodnocení tohoto slibu jako splněného nebo nesplněného vyčkat, jelikož prozatím nenastaly okolnosti, které by umožňovaly plnění tohoto slibu zhodnotit.

 4. Příloha: Seznam zdrojových pořadůVíce informací o způsobu hodnocení na této stránce najdete na Hodnocení na Demagog.cz.